Tarieven en terugbetaling

Tarieven 2024: eerste consult: 70 euro, vervolgconsult: 55 euro. De terugbetaling is afhankelijk van uw mutualiteit. Gemiddeld komt dit neer op 10 euro per consultatie, die 5 tot 10 maal per kalenderjaar wordt terugbetaald. Voor meer informatie kunt u terecht in de praktijk of bij uw mutualiteit.

Tijdens de eerste consultatie worden uw klachten, voorgeschiedenis en algemene informatie bevraagd. Daarna volgt er een klinisch onderzoek en behandeling. Op het einde van de consultatie wordt het behandelplan voorgesteld en worden verdere vragen besproken.

Dit vormt de basis voor de opvolging en behandelingen tijdens de daaropvolgende consultaties.